ARKITEKTEN nr 11 2015

"Öppet landskap snarare är öde torg" - Annika Jensfelt skriver om det vinnande förslaget "Att angöra en brygga" för Norrtälje hamn.

http://multi.mediapaper.nu/?PubId=B638256581851968E3F86A7D3B36529B

 

ARKITEKTEN nr 10 2015

"Så ska soptippen svidas om" - ett reportage om det vinnande förslaget "Tillbaka till framtiden" för Härlövs backar och ängar i Kristianstad.

http://multi.mediapaper.nu/default.aspx?PubId=E271E8BE4350A567F55FBA3B91F18F0A

LANDSKAB nr 3 2015

"Millennieskogen - en evigt grön urtidsskog" bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

LANDSKAP nr 3 2015

Ännu ett reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

FLER PUBLIKATIONER