Sydväst arkitektur och landskap arbetar för integrerade lösningar mellan arkitektur och landskap där platsens förutsättningar utgör grunden i projekten.
Vi arbetar för god gestaltning och väl genomtänkta lösningar både vad gäller funktion och ekonomi.

I vårt arbete fäster vi särskild vikt vid:

Lyhördhet
att tillsammans med beställare och brukare skapa unika lösningar utifrån varje goda förutsättningar

Analytisk förmåga
att belysa projektens möjligheter och konsekvenser och i tidiga skeden skapa goda beslutsunderlag

Kommunikation
att argumentera för och förmedla idéer med hjälp av modell, bild och text

Sydväst arkitektur och landskap har stor erfarenhet av att arbeta från tidiga skeden där kommunikation med brukare, allmänhet och beställare är av stor vikt fram till projektering och färdig anläggning.
Vi arbetar med alla typer av uppdrag som rör stads- och landskapsplanering, det offentliga rummet och den yttre miljön.

Företaget startades 2002 av Per Andersson, Niklas Bosrup och Åsa von Malortie (landskapsarkitekter) och Lina Dahlström (arkitekt).